Hvorfor velge vår barnehage?

Trygghet, omsorg og godt samspill mellom både barn og voksne.

Magiske samlinger

En magisk samling er å visualisere og konkretisere altfor barna.

Hvis man for eksempel skal ha om frukt og grønnsaker, så bruker man ekte frukt og grønnsaker,som barna kan se på, ta på, lukte på og smake på.

Først og fremst er magisk samling å være godt forberedt og slippe alle hemninger og gi mye av seg selv, men man kan også skape magi ved å bruke musikk og lyder, og div. lyskilder som f.eks. lyskjeder og levende lys for å gi magisk stemning.

Forskjellige slags klær/hatter kan gi en magisk effekt.Man kan for eksempel ha grønne klær når man snakker om epler og man kan kle seg ut når man forteller eventyr eller ta på seg en magisk fortellerkappe.

Magiske samlingsstunder kan man også ha ute - enten i barnehagen eller på tur. Ute kan man få mye hjelp av omgivelsene. Naturen er innholdsrik i seg selv, og de ekte lydene er der allerede.

"Når alle nyter stunden og er oppslukt av det man holder på med og oppmerksomheten er bundet i det samme øyeblikket -det er magi!!"
Å lære gjennom å leke

Lek er en viktig del av barnehagehverdagen, fordi det er en frivillig aktivitet som barna selv velger å delta i. Barn leker fordi det er morosomt å leke. Lek utvikler skapertrang og fantasi, og gjennom lek lærer de språk og samhandling med andre barn.Utefag og gymsal
VEDTEKTER 


EIER: HEIDI NILSEN

ADRESSE: BRATNERENGA 21, 1785 HALDEN

TLF: 93039173 E-POST: heidin669@gmail.com

OVERORDNET MÅL:

TRYGGHET, OMSORG OG GODT SAMSPILL MELLOM BARN/BARN OG BARN/VOKSNE.

FORMÅL:

BARNEHAGEN SKAL GI BARNA ET GODT OG TRYGT MILJØ MED VEKT PÅ LEK OG SAMVÆR MED ANDRE BARN OG MED DE VOKSNE.

BARNEHAGEN SKAL UTVIKLE DET ENKELTE BARNS PERSONLIGHET. DEN SKAL OGSÅ HJELPE BARNA I OG UTVIKLE TOLERANSEEVNE, SAMT DET OG HA OMSORG FOR ANDRE MENNESKER. SELVUTFOLDELSE GJENNOM ALLSIDIG LEK OG AKTIVITETER ER OGSÅ ET VIKTIG PUNKT. SAMMEN MED HJEMMET SKAL BARNEHAGEN MEDVIRKE TIL OG GI BARNA ET MILJØ SOM SIKRER DEM INDIVIDUELL OG GRUPPEVIS OMSORG OG STØTTE, STIMULERING, UTFOLDELSE OG LÆRING.

BARNEHAGEN BYGGER SIN VIRKSOMHET PÅ DE ETISKE GRUNNVERDIER SOM ER FORANKRET I KRISTENDOMMEN. BARNEHAGEN VIL FORMIDLE SENTRALE KRISTNE BEGIVENHETER, DA SPESIELT DE STORE HØYTIDER SOM JUL OG PÅSKE.

BELIGGENHET:

BRATNERENGA 21, 1785 HALDEN

BEMANNING:

BARNEHAGEN EIES OG DRIVES AV HEIDI NILSEN, SOM OGSÅ ARBEIDER 70 % I BARNEHAGEN.

BARNEHAGEN HAR EN FØRSKOLELÆRER I 60 % STILLING. FØRSKOLELÆREREN ER PEDAGOGISK RETTLEDER/RÅDGIVER FOR BARNEHAGEN. DET ER OGSÅ EN ASSISTENT I 70 % STILLING OG EN ASSISTENT I 40 % STILLING. DET ER ALLTID TO ANSATTE TILSTEDE I BARNEHAGEN MELLOM 9.30 OG 15.30.

ÅPNINGSTIDER:

BARNEHAGEN HAR ÅPENT MELLOM 06.45 - 16.30. BARNEHAGENS KJERNETID ER MELLOM 9.30 OG 15.00. BARNA MÅ VÆRE I BARNEHAGEN SENEST KL. 9.30. HVIS BARNA IKKE KAN KOMME I BARNEHAGEN, MÅ DET GIS BESKJED OM DETTE.

FERIEORDNINGER:

BARNEHAGEN HOLDER STENGT HELE JULI MÅNED. DEN HAR OGSÅ STENGT LILLE JULEAFTEN, VIRKEDAGER I JUL OG PÅSKE.

BARNEHAGEN HAR 6 PLANLEGGINGSDAGER PR. ÅR. DISSE DAGENE VIL VARIERE NOE FRA ÅR TIL ÅR.

EGET SKRIV OM FERIE / PLANLEGGINGSDAGER BLIR DELT UT I BEGYNNELSEN AV HVERT BARNEHAGEÅR. SE KALENDER I ÅRSPLAN.

OPPTAKSMYNDIGHET:

EIER HAR ANSVARET FOR OPPTAK AV BARN TIL BARNEHAGEN.

OPPTAKSKRITERIER:

BARNEHAGEN ER GODKJENT FOR 10 PLASSER. BARNEHAGEN HAR KUN MULIGHET TIL Å TA INN HELE PLASSER. BARNA KAN VÆRE I ALDEREN 0 - 6 ÅR. HVIS MANGE AV PLASSENE ER BARN UNDER 3 ÅR, REDUSERES GRUPPEN NOE.

BARNEHAGENS OPPTAKSPRIORITERING ER: § 13 BARN, SØSKEN, BARN I NÆROMRÅDET.

DET SKRIVES AVTALE MELLOM FORESATTE OG BARNEHAGEN, MED GJENSIDIG OPPSIGELSE PÅ TO MÅNEDER. SIES PLASSEN OPP I MIDTEN AV MÅNEDEN MÅ MAN BETALE FOR DENNE MÅNEDEN PLUSS NESTE MÅNED.

HAR MAN FÅTT TILBUD OM PLASS OG TAKKET JA, MEN OMBESTEMMER ETTER DEN 1. JUNI, MÅ MAN LIKEVEL BETALE FOR AUGUST.

FORELDREBETALING:

BETALING PÅ FORSKUDD INNEN DEN 1. I HVER MÅNED. EIER HAR RETT TIL Å FORANDRE PRISENE I LØPET AV BARNEHAGEÅRET.

ETTER NYE REGLER FRA 1. MAI 2015, SKAL MAN IKKE BETALE MER ENN 6% AV SAMLET INNTEKT. HVIS MAN MENER Å HA KRAV PÅ REDUKSJON I FOELDREBETALINGEN, KAN MAN SØKE KOMMUNEN OM STØTTE TIL DETTE.

DET GIS 30% SØSKENMODERASJON PÅ BARN NR.2, OG 50% PÅ BARN NR. 3.

MATPENGER PÅ 400 KR. INNGÅR I FORELDREBETALINGEN.

GJENSIDIG OPPSIGELSES FRIST PÅ TO MÅNEDER. GJELDER FRA DEN FØRSTE I HVER MÅNED.

TO MÅNEDERS UBETALT FORELDREBETALING, GIR GRUNNLAG FOR OPPSIGELSE PÅ DAGEN.

PRISER:

100% PLASS: 3130KR. INKL. MAT.

FORSIKRING:

BARNA ER ULYKKESFORSIKRET. FORSIKRINGEN GJELDER UNDER OPPHOLD I BARNEHAGEN OG PÅ DIV. UTFLUKTER / TURDAGER.

MATORDNING:

BARNEHAGEN DEKKER ALLE MÅLTIDER, HVILKET INKLUDERER FROKOST, LUNSJ OG ETT MINDRE ETTERMIDDAGSMÅLTID MED FRUKT OG GRØNT ELLER YOUGURT. TIL DRIKKE FÅR BARNA VANN, MELK OG AV OG TIL JUICE.

VI SPISER FROKOST KL. 8.30. DE SOM SKAL SPISE FROKOST I BARNEHAGEN, MÅ VÆRE HER TIL DENNE TIDEN. DE SOM IKKE SPISER FROKOST I BARNEHAGEN, MÅ VENTE MED Å KOMME TIL KL. 9.00. DETTE ER FOR AT IKKE BARNA SKAL BLI FORSTYRRET UNDER MÅLTIDET. MATRO ER VIKTIG!

VI HAR CA. 2 VARME MÅLTIDER I UKEN, SOM OFTEST PÅ TURDAGENE VÅRE.

SYKDOM:

SMITTEFAREN I EN BARNEHAGE ER STOR. BARNA MÅ DERFOR HOLDES HJEMME NÅR DE ER SYKE. BARNET MÅ HOLDES HJEMME 48 TIMER ETTER SISTE OPPKAST/DIARE`, OG HA MINST EN FEBERFRI DAG FØR DE KOMMER I BARNEHAGEN. ER DERE USIKRE PÅ OM BARNA KAN SENDES I BARNEHAGEN, RING GJERNE TIL BARNEHAGEN OG FÅ DERES MENING.

SKULLE BARNET BLI SYKT I LØPET AV DAGEN, VIL FORELDRE / FORESATTE BLI KONTAKTET. ER DERE SELV IKKE TILGJENGELIG UNDER DAGEN, HA ALLTID NOEN I BAKHÅND SOM BARNEHAGEN KAN RINGE.

KLÆR OG LEKER:

EGNE LEKER ER IKKE TILATT Å TA MED I BARNEHAGEN!

BARNA BØR BENYTTE INNESKO EL. TØFLER I BARNEHAGEN.

BARNA SKAL ALLTID HA RENT SKIFT LIGGENDE I BARNEHAGEN, OG DEN SOM HENTER BARNET BØR SJEKKE SKIFTBOKSEN FOR Å SE OM DET ER NOE SOM MANGLER. REGNTØY OG STØVLER SKAL ALLTID FINNES I BARNEHAGEN. HUSK VARMT TØY OM VINTEREN. VI ER UTE I ALL SLAGS VÆR! TA MED SOLKREM OM SOMMEREN.

NAVNEMERKING AV TØYET ER VIKTIG!

BLEIEBARN MÅ HA MED EGNE BLEIER. IKKE UP AND GO BLEIER.

FORELDREREPRESENTANT:

BARNEHAGEN HAR TO FORELDREREPRESENTANTER, HVOR MAN KAN HENVENDE SEG VED EVT. SPØRSMÅL OSV. REPRESENTANTENE VELGES FOR ETT ÅR OM GANGEN.

HUNDEHOLD:

DET OPPHOLDER SEG HUND I BARNEHAGENS LOKALER UTENOM BARNEHAGENS ÅPNINGSTID.

ANDRE FORMER FOR SAMARBEID:

  • DAGLIG KONTAKT MED FORELDRE/FORESATTE VED BRINGING OG HENTING AV BARNA.
  • FORELDREMØTE -HØST
  • FORELDRESAMTALE -VÅR
  • UTFLUKTER OG DIV. ARRANGEMENTER

DAGSPLAN FOR BARNEHAGEN:

6.45 : BARNEHAGEN ÅPNER. FRILEK FREM TIL FROKOST

8.30 : FROKOST

9.00 : FRILEK

9.30 : SAMLINSSTUND

10.00 : AKTIVITET ELLER UTELEK

12.00 : LUNSJ

13.00 : AKTIVITET ELLER UTELEK

16.30 : BARNEHAGEN STENGER

DETTE ER EN MEGET GENERELL PLAN. DAGSRYTMEN VIL ALLTID VARIERE NOE FRA DAG TIL DAG, FOR EKSEMPEL I FORBINDELSE MED SOVING FOR DE MINSTE OG PÅ TURDAGER. VI ØNSKER Å VÆRE EN FLEKSIBEL OG IMPULSIV BARNEHAGE!

VED SPØRSMÅL ANGÅENDE DISSE VEDTEKTER, KONTAKT BARNEHAGEN.


Ta kontakt med oss

Skriv til oss

HEIDIS FAMILIEBARNEHAGE  BRATNERENGA 21
1785 HALDEN
heidin669@gmail.com

Ring oss på

(+47) 93 03 91 73

Lag din egen hjemmeside gratis! Denne nettsiden ble laget med Webnode. Lag din egen nettside gratis i dag! Kom i gang